Επικοινωνία

Τρόποι επικοινωνίας και email :
Skype : email
Ερωτήσεις / κεντρική γραμματεία / feedback : GameCorner Support
Ερωτήσεις σχετικά με δωρεές (donates) η τρόπους πληρωμής, η και παραγγελίες : GameCorner Sales
Νομικό τμήμα για θέματα Copyright η ερώτηση για χρήση των video μας σε δικά σας βίντεο (άδεια χρήσης) : GameCorner Copyright
Άλλοι τρόποι επικοινωνίας :
Στέλνοντας μήνυμα στην facebook page : AndreeckoTV
Στέλνοντας μήνυμα στο instagram : AndreeckoTV
Σε ότι αφορά ραντεβού για βιντεοσκοπήσεις από το τηλεοπτικό μας συνεργείο, κινηματογραφικές παραγωγές, διαφημίσεις για μεγάλες εταιρείες και προωθήσεις προϊόντων, μπορείτε να στείλετε email στην εταιρεία Andreecko Entertainment, δείτε εδώ αναλυτικά.

Εναλλακτικά, μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα μέσω της φόρμας επικοινωνίας :